PropertyValue
rdf:type
lemon:writtenRep
  • apoio (pt)

Metadata

Anon_0  
expand all